Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego firmy Chilico – Karolina Sobczyk oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu (newsletter).
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisu internetowego oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego
(adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika)
1. Administratorem danych jest Chilico – Karolina Sobczyk jako właściciel serwisu internetowego www.chilico.pl
2. Dane kontaktowe: kontakt@chilico.pl; 793-315-888
3. Dane przetwarzane są w celach:
– umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
– monitorowania nadużyć,
– prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów firmy.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za jego pośrednictwem.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera
(adres e-mail, nazwa urzędu, województwo)
1. Administratorem danych jest Chilico – Karolina Sobczyk jako właściciel serwisu internetowego www.chilico.pl
2. Dane kontaktowe: kontakt@chilico.pl; 793-315-888
3. Dane przetwarzane będą w celach:
– przesłania zamówionego newslettera
– marketingu usług i komunikowania się przez Chilico – Karolina Sobczyk z korzystającymi z newslettera
– prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów firmy.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za jego pośrednictwem.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za jego pośrednictwem można kontaktować się z administratorami danych pod adresem kontakt@chilico.pl