Doradztwo

Doradztwo w zakresie realizacji zadań własnych samorządów w obszarze polityki zdrowotnej

W ramach prowadzonej działalności bezpłatnie udzielamy porad/wskazówek z zakresu szeroko pojętej polityki zdrowotnej realizowanej na poziomie samorządowym. Obszary, w jakich się specjalizujemy, to:
• realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (w tym zlecanie ich organizacjom pozarządowym),
• programy polityki zdrowotnej (w tym pozyskiwanie dofinansowania NFZ),
• dokumenty strategiczne na poziomie JST (strategie zdrowotne oraz strategie ochrony zdrowia psychicznego),
• wykorzystywanie środków unijnych jako źródła finansowania zadań z obszaru polityki zdrowotnej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.