Referencje

„Firma Chilico – Karolina Sobczyk opracowała na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego siedem Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu, rzetelności, otwartości i życzliwej postawie oraz należytej wiedzy merytorycznej Pani Karoliny Sobczyk oraz osób zaangażowanych w opracowanie RPZ zyskały one pozytywną opinię AOTMiT. Współpraca przy opracowywaniu dokumentów przebiegała bezproblemowo. Programy zostały opracowane w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Kompetencje w połączeniu z terminowością, dyspozycyjnością oraz umiejętnościami dopasowania do potrzeb klienta czynią firmę Chilico – Karolina Sobczyk godnym zaufania i polecenia partnerem do współpracy”

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

„Rekomenduję firmę Chilico – Karolina Sobczyk w Rudzie Śląskiej jako partnera do tworzenia strategii i programów ochrony zdrowia psychicznego oraz programów polityki zdrowotnej. Współpraca przy opracowaniu programów polityki zdrowotnej. Współpraca przy opracowywaniu dwóch programów dla powiatu żagańskiego przebiegała bezproblemowo. Dokumenty zostały przygotowane rzetelnie i terminowo. Wykonawca wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem, czego efektem była pozytywna opinia AOTMiT.”

Starosta Powiatu Żagańskiego (woj. lubuskie)

„Powiat Strzelecko-Drezdenecki w Strzelcach Krajeńskich współpracował z firmą Chilico – Karolina Sobczyk w zakresie opracowywania projektu programu polityki zdrowotnej. Program został przygotowany w sposób profesjonalny, terminowy oraz z należytą starannością. Pracownicy firmy byli zaangażowani, dyspozycyjni i zawsze służyli pomocą oraz wiedzą merytoryczną na każdym etapie programu. Opracowany program uzyskał pozytywną opinię Wojewody Lubuskiego oraz AOTMiT. Wobec powyższego potwierdzam, że firma Chilico to profesjonalny i godny zaufania partner do współpracy w zakresie opracowania projektu programu polityki zdrowotnej.”

Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (woj. lubuskie)

„Składam szczególne podziękowania firmie Chilico – Karolina Sobczyk za współpracę oraz rzetelną, kompleksową i czasową realizację utworzenia programu polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo. Pomoc, fachowość oraz rzetelność firmy były nieocenione przy współpracy z UM Legionowo. Z wielką przyjemnością chciałbym udzielić firmie referencji i ze szczerym przekonaniem polecić jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania Partnera do współpracy.”

Prezydent Miasta Legionowo (woj. mazowieckie)

„Składam podziękowania firmie Chilico – Karolina Sobczyk za współpracę przy opracowaniu Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Radzionków. Od chwili podpisania umowy współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Pomoc, fachowość oraz rzetelność firmy były nieocenione przy współpracy z Urzędem Miasta Radzionków oraz członkami powołanego zespołu koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Z wielką przyjemnością chciałbym udzielić firmie referencji i polecić ją jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania Partnera do współpracy”

Burmistrz Miasta Radzionkowa (woj. śląskie)

„Rekomenduję firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako partnera do tworzenia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz projektów programów polityki zdrowotnej, które to uzyskały pozytywną opinię AOTMiT oraz Wojewody Dolnośląskiego. Wykonawca wykazał się siedzą, doświadczeniem i otwartością we współdziałaniu. Dokumenty zostały przygotowane terminowo i rzetelnie. Firma Chilico – Karolina Sobczyk to profesjonalny i godny zaufania partner do współpracy”

Burmistrz Miasta Lubań (woj. dolnośląskie)

„Miasto Stargard w wyniku przeprowadzonego rozeznania stwierdziło, że oferta firmy Chilico – Karolina Sobczyk jest bezkonkurencyjna i zleciło opracowanie programu polityki zdrowotnej oraz przygotowanie wniosków niezbędnych dla uzyskania dofinansowania z NFZ na realizację zadań określonych w Programie. W trakcie opracowywania powyższych dokumentów współpraca pomiędzy firmą a Gminą – Miastem Stargard układała się prawidłowo. Firma Chilico – Karolina Sobczyk jest godna zaufania i polecenia, wykonuje powierzone zadania solidnie i z należytą wiedzą merytoryczną”

Zastępca Prezydenta Miasta Stargard (woj. zachodniopomorskie)

„Firma Chilico – Karolina Sobczyk przygotowała dla Miasta Świętochłowice projekt programu polityki zdrowotnej. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością, w sposób kompetentny, z dochowaniem terminu jego realizacji. W związku z powyższym polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów programów polityki zdrowotnej”

Sekretarz Miasta Świętochłowice (woj. śląskie)

„Potwierdzam współpracę z firmą Chilico – Karolina Sobczyk w zakresie sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej, a także przygotowania wniosku do AOTMiT oraz OW NFZ. Wykonawca wykazał się wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Wszystkie dokumenty przygotowane były rzetelnie, terminowo z zachowaniem należytej staranności. Kontakt z wykonawcą (telefoniczny czy e-mailowy) odbywał się na bieżąco, bezproblemowo. Firma zasługuje na rekomendacje jako profesjonalny partner w w/w zakresie”

Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

„Polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów polityki zdrowotnej. Od momentu nawiązania współpracy zlecenie było realizowane sprawnie i profesjonalnie. Pracownicy firmy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, czego efektem jest pozytywna opinia AOTMiT.”

Wójt Gminy Panki (woj. śląskie)

„Program polityki zdrowotnej został opracowany w sposób profesjonalny, co potwierdziło uzyskanie pozytywnej opinii AOTMiT oraz Wojewody Śląskiego. Firmę cechuje zaangażowanie, rzetelność, terminowość, otwarta i życzliwa postawa wobec oczekiwań klienta, elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany, co daje gwarancję zadowolenia z podjętej współpracy. W związku z powyższym stwierdzam, że firma Chilico – Karolina Sobczyk jest godna polecenia do wykonywania tego typu projektów”

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec (woj. śląskie)

„Polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów polityki zdrowotnej. Zlecenie było realizowane sprawnie i profesjonalnie. Pracownicy firmy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, czego efektem jest pozytywna opinia AOTMiT.”

Wójt Gminy Kobylnica (woj. pomorskie)

„Polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów polityki zdrowotnej. Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami, w wyznaczonym terminie. Pracownicy firmy odpowiedzialni za realizację umowy zapewnili sprawny przepływ informacji. Nasza współpraca przebiegała w sposób kulturalny, profesjonalny i bezproblemowy”

Wójt Gminy Miedźna (woj. śląskie)

„Urząd Miasta w Trzebini informuje, że firma Chilico – Karolina Sobczyk w październiku 2017r. przygotowała dla Gminy Trzebinia projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu Gminy Trzebinia na rok 2018″. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością, w sposób kompetentny, z dochowaniem terminu jego realizacji.”

Kierownik Referatu Zdrowia UM w Trzebini (woj. małopolskie)

„Polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów polityki zdrowotnej. Od momentu nawiązania współpracy zlecenie było realizowane sprawnie i profesjonalnie. Pracownicy firmy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, czego efektem jest pozytywna opinia AOTMiT.”

Burmistrz Miasta Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie)

„Gmina Słupsk w wyniku przeprowadzonego rozeznania stwierdził, że oferta firmy Chilico – Karolina Sobczyk jest bezkonkurencyjna i zleciła opracowanie programu polityki zdrowotnej oraz przygotowanie wniosków niezbędnych dla uzyskania dofinansowania z NFZ na realizację zadań określonych w Programie. Wykonawca wykazał się wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Wszystkie dokumenty przygotowane były rzetelnie, terminowo z zachowaniem należytej staranności. Współpraca z Wykonawcą przebiegała profesjonalnie i bezproblemowo. Z wielką przyjemnością polecam firmę CHILICO – Karolina Sobczyk jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania Partnera do współpracy.

Zastępca Wójta Gminy Słupsk (woj. pomorskie)

„Polecam współpracę z firmą CHILICO – Karolina Sobczyk w zakresie sporządzenia projektów programów polityki zdrowotnej, a także przygotowania wniosków do AOTMiT i OW NFZ. Wykonawca wykazał się wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami. Wszystkie dokumenty były przygotowane rzetelnie, terminowo, z zachowaniem należytej staranności. Firmę cechuje elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany, co daje gwarancję zadowolenia z podjętej współpracy. Z wielką przyjemnością polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania partnera do współpracy”

Wójt Gminy Ujazd (woj. łódzkie)

„Firma Chilico – Karolina Sobczyk przygotowała dla Gminy Żary projekt programu polityki zdrowotnej. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane z należytą starannością, w sposób kompetentny, z dochowaniem terminu jego realizacji. PPZ został opracowany w sposób profesjonalny, co potwierdziło uzyskanie pozytywnej opinii AOTMiT. Firmę cechuje zaangażowanie, rzetelność, terminowość, otwarta i życzliwa postawa wobec oczekiwań klienta, elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany, co daje gwarancję zadowolenia z podjętej współpracy. W związku z powyższym potwierdzam, że firma Chilico – Karolina Sobczyk jest godna polecenia do wykonywania tego typu projektów”

Kierownik GOPS w Żarach (woj. lubuskie)

„Firma Chilico – Karolina Sobczyk wykonała obowiązki wynikające z umowy. Pani Karolina Sobczyk wykazała dużą wiedzę merytoryczną a przesłane materiały będą pomocne na dalszym etapie realizacji programów polityki zdrowotnej. Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i będą realizowane w najbliższym czasie. „

Zastępca Burmistrza Gminy Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)

„Zamówienie projektu PPZ zostało wykonane należycie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z wytycznymi. Współpraca i kontakty były bardzo  rzeczowe i profesjonalne, w miłej atmosferze. Firma Chilico – Karolina Sobczyk dołożyła wielu starań oraz służyła fachową wiedzą i pomocą, aby program polityki zdrowotnej spełniał oczekiwania Gminy Mirzec i wszystkie wymogi prawne”

Wójt Gminy Mirzec (woj. świętokrzyskie)

„Firma Chilico – Karolina Sobczyk przygotowała dla Gminy Ośno Lubuskie projekt programu polityki zdrowotnej. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane z należytą starannością, w sposób kompetentny, z dochowaniem terminu jego realizacji. W związku z powyższym polecam firmę Chilico – Karolina Sobczyk jako profesjonalnego partnera w zakresie usług opracowywania projektów programów polityki zdrowotnej.”

Sekretarz Gminy Ośno Lubuskie (woj. lubuskie)

„Urząd Miejski w Pszczynie współpracował z firmą Chilico – Karolina Sobczyk w zakresie opracowania projektu programu polityki zdrowotnej. Specjalistyczna wiedza w zakresie ochrony zdrowia oraz partnerstwo w realizacji projektów zapewniło osiągnięcie zamierzonych celów. Opracowany program uzyskał pozytywną opinię Wojewody Śląskiego oraz AOTMiT. Firmę Chilico cechuje kompetencja, elastyczność oraz terminowość.”

Burmistrz Pszczyny (woj. śląskie)

„Firma Chilico-Karolina Sobczyk opracowała dla Gminy Gierałtowice projekty programów polityki zdrowotnej. Programy zostały przygotowane w sposób profesjonalny, terminowy oraz z należytą starannością. Pracownicy firmy byli bardzo zaangażowani, dyspozycyjni i zawsze służyli pomocą oraz wiedzą merytoryczną przy realizacji programu. Wobec powyższego potwierdzamy, że firma Chilico to profesjonalny i godny zaufania partner do współpracy w zakresie opracowywania programów polityki zdrowotnej”

Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice (woj. śląskie)

„Firma Chilico-Karolina Sobczyk dała nam się poznać jako rzetelny i profesjonalny partner w zakresie usług opracowywania projektów programów polityki zdrowotnej. Od momentu nawiązania współpracy zlecenie było realizowane sprawnie i profesjonalnie. Pracownicy firmy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, czego efektem jest pozytywna opinia AOTMiT”

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica (woj. pomorskie)

„Burmistrz Brzegu serdecznie dziękuje firmie Chilico – Karolina Sobczyk za współpracę oraz profesjonalne i rzetelne opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanie otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia oraz szkolenia z zakresu zdrowia dla Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Urzędu Miasta Brzeg. Od chwili podpisania umowy współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Fachowość i zaangażowanie Pani Karoliny były bardzo przydatne przy współpracy z naszą gminą. Z wielką przyjemnością udzielam firmie referencji i polecam ją jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania Partnera do współpracy”

Zastępca Burmistrza Brzegu (woj. opolskie)

„Firma Chilico-Karolina Sobczyk opracowała na rzecz Gminy Bieliny dwa programy polityki zdrowotnej. Programy zostały stworzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością, rzetelnością wraz z dochowaniem terminu zawartego w umowie Firma Chilico – Karolina Sobczyk jest godnym zaufania i polecenia partnerem, wykazuje się ona wiedzą i doświadczeniem, a także należytą otwartością do potrzeb Zamawiającego.”

Wójt Gminy Bieliny (woj. świętokrzyskie)