POLITYKA ZDROWOTNA NA POZIOMIE SAMORZĄDU

JST realizują szereg różnorodnych działań ustawowych z zakresu ochrony zdrowia – są to zarówno zadania obligatoryjne, jak i fakultatywne.

Slider

O NAS

Misją firmy CHILICO jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań ustawowych (obligatoryjnych i fakultatywnych) z zakresu szeroko pojętej polityki zdrowotnej. Celem naszej działalności jest zwiększanie potencjału JST w działaniach z zakresu promocji zdrowia, w tym głównie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, realizowanych w odniesieniu do społeczności lokalnych. W sposób szczególny cenimy sobie współpracę z niewielkimi samorządami, mającymi ograniczone możliwości w zakresie pozyskiwania wsparcia merytorycznego dla działań w obszarze zdrowia.

Ponadto misją firmy CHILICO jest także szeroko pojęta edukacja zdrowotna różnych grup odbiorców, rozumiana jako przekazywanie wiedzy, formowanie postaw oraz wykształcanie umiejętności sprzyjających zdrowiu we wszystkich jego aspektach. Oferowane przez nas szkolenia aktywnie wspierają proces umożliwiający poszczególnym osobom i całym społecznościom zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia.

Zapraszamy do współpracy 🙂
dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Woźniak-Holecka
dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek

CHILICO W LICZBACH

101
Opracowane PPZ
98%
Pozytywne opinie AOTMiT
112
Współpraca z JST
74
Uczestnicy szkoleń

Referencje

Składam szczególne podziękowania firmie Chilico za współpracę oraz rzetelną, kompleksową i czasową realizację utworzenia programu polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo. Pomoc, fachowość oraz rzetelność firmy były nieocenione przy współpracy z UM Legionowo. Z wielką przyjemnością chciałbym udzielić firmie referencji i ze szczerym przekonaniem polecić jako zaangażowanego profesjonalistę i godnego zaufania Partnera do współpracy.

Prezydent Miasta Legionowo (woj. mazowieckie)

Miasto Stargard w wyniku przeprowadzonego rozeznania stwierdziło, że oferta firmy Chilico jest bezkonkurencyjna i zleciło opracowanie programu polityki zdrowotnej oraz przygotowanie wniosków niezbędnych dla uzyskania dofinansowania z NFZ na realizację zadań określonych w Programie. W trakcie opracowywania powyższych dokumentów współpraca pomiędzy firmą a Gminą – Miastem Stargard układała się prawidłowo. Firma Chilico – Karolina Sobczyk jest godna zaufania i polecenia, wykonuje powierzone zadania solidnie i z należytą wiedzą merytoryczną

Zastępca Prezydenta Miasta Stargard (woj. zachodniopomorskie)

Rekomenduję firmę Chilico jako partnera do tworzenia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz projektów programów polityki zdrowotnej, które to uzyskały pozytywną opinię AOTMiT oraz Wojewody Dolnośląskiego. Wykonawca wykazał się siedzą, doświadczeniem i otwartością we współdziałaniu. Dokumenty zostały przygotowane terminowo i rzetelnie. Firma Chilico – Karolina Sobczyk to profesjonalny i godny zaufania partner do współpracy.

Burmistrz Miasta Lubań (woj. dolnośląskie)

previous arrow
next arrow
Slider