Regionalne strategie zdrowotne

Opracowanie REGIONALNEJ STRATEGII ZDROWOTNEJ

1. Podstawowe informacje

Oferta obejmuje opracowanie regionalnej strategii zdrowotnej dla konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego uwzględniającej analizę demograficzno-epidemiologiczną, ocenę stanu i wykorzystania zasobów, analizę potrzeb zdrowotnych oraz określenie priorytetów dla lokalnej polityki zdrowotnej.

2. Kwalifikacje autorów

Strategia są opracowywane przez dr n. o zdrowiu Karolinę Sobczyk oraz dr hab. n. o zdrowiu Joannę Woźniak-Holecką – pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będących praktykami zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz promocji zdrowia.

3. Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie dla konkretnej JST

Informacje szczegółowe: kontakt@chilico.pl / 793-315-888