Szkolenia stacjonarne JST

W ramach prowadzonej działalności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych oferujemy:

  • Szkolenie „Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”
  • Szkolenie „Programy polityki zdrowotnej – opracowanie projektu, źródła finansowania i realizacja w praktyce”
  • Szkolenie „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce”

1. Podstawowe informacje

Szkolenia obejmują część wykładową oraz warsztatową i realizowane są w siedzibie JST dla grup max. 20-osobowych (grupa może obejmować pracowników różnych JST).

Istnieje możliwość indywidualnego doboru treści przekazywanych w ramach szkolenia spośród wymienionych powyżej obszarów tematycznych.

2. Osoby prowadzące

dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

dr hab. n. o zdrowiu Joanna Woźniak-Holecka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia

3. Czas trwania każdego szkolenia: 5h

4. Potwierdzenie udziału w szkoleniu: zaświadczenie

5. Koszt szkolenia: wycena indywidualna

Informacje szczegółowe: kontakt@chilico.pl / 793-315-888