Szkolenia online

W ramach prowadzonej działalności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych oferujemy następujące szkolenia online:

  • Szkolenie „Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym” (dostępne od 01.06.2019)
  • Szkolenie „Programy polityki zdrowotnej – opracowanie projektu, źródła finansowania i realizacja w praktyce” (dostępne od 30.06.2019)
  • Szkolenie „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce” (dostępne od 31.07.2019)

1. Podstawowe informacje

Szkolenia obejmują część wykładową (nagranie wideo), ćwiczeniową (zestaw ćwiczeń z objaśnieniami w formacie PDF) oraz materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna w formacie PDF)

2. Osoby prowadzące

dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

dr hab. n. o zdrowiu Joanna Woźniak-Holecka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, praktyk zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia

3. Czas trwania każdego szkolenia: 3h

4. Potwierdzenie udziału w szkoleniu: zaświadczenie

5. Koszt szkolenia:
750zł brutto / szkolenie bez pakietu wzorów dokumentów*
1000zł brutto / szkolenie z pakietem wzorów dokumentów*

Informacje szczegółowe: kontakt@chilico.pl / 793-315-888

* Pakiety obejmują wzór ogłoszenia o konkursie, wzór umowy na realizację zadania oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania